Expertises HR-advisering
en personeels- en salarisadministratie

Als werkgever heb je de kans om jouw ondernemerschap en bedrijf of praktijk verder te ontwikkelen en te laten groeien. Bij deze groei hoort automatisch verantwoordelijkheid voor jouw personeel, die beïnvloed kan worden door omstandigheden in de markt of veranderingen in wetgeving. Het werkgeverschap is daarmee een dynamisch proces dat ervoor zorgt dat je te maken zult krijgen met een breed spectrum aan vraagstukken.

 

Arbeidsvoorwaarden

Ben je CAO-gebonden of niet of is dit juist de vraag? Bij gebondenheid aan een CAO zijn veel arbeidsvoorwaarden geregeld, maar hoe interpreteer je de (veranderende) CAO en hoe pas je deze toe? Ben je niet-CAO gebonden, hoe neem je dan beslissingen omtrent eenduidige arbeidsvoorwaarden en hoe leg je deze vast? Hoe ga je om met wijzigingen op grond van wetgeving? Dien je verplicht deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds of juist niet? Wat zijn de risico’s als je dit niet juist onderzoekt, bijvoorbeeld bij een verschuiving van jouw bedrijfsactiviteiten?

Fiscaal vriendelijk belonen

Welke mogelijkheden zijn er om wat extra’s te doen voor jouw personeel, waarbij het netto bedrag zo hoog mogelijk is en tegelijkertijd de werkgeverslasten onder controle blijven? Het is goed hierbij de mogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld op grond van de werkkostenregeling. Wellicht kan ook een cafetariaregeling uitkomst bieden.

Binden en boeien

Jouw personeel wenst zich blijvend te ontwikkelen, hoe faciliteer je daarin? Wat maakt dat je een interessante werkgever bent en blijft voor (toekomstig) personeel.  Hoe creëer je betrokkenheid en geef je jouw personeel de kans te ontdekken wat bij hen past, rekening houdende met de levensfase waarin ze zich bevinden?

Subsidies

Wanneer je personeel in dienst hebt of krijgt, kun je in aanmerking komen voor een breed scala aan subsidies. Denk bijvoorbeeld aan loonkostenvoordelen, subsidies voor scholing en stimuleringsmaatregelen vanuit gemeentes, provincies of ministeries. Hoe onderzoek je dat en hoe bepaal je of je daarvoor in aanmerking komt?

Personeels- en salarisadministratie

De zorg voor een goede personeels- en salarisadministratie vormt de basis van goed werkgeverschap. Waar dien je allemaal rekening mee te houden en hoe zorg je ervoor dat jouw personeel het juiste salaris ontvangt?

Verzuim

Hoe ga je om met verzuim en met welke spelregels dien je rekening te houden? Belangrijk is om hierbij goed in beeld te hebben bij wat jouw verantwoordelijkheden zijn en wanneer je je bij dient te laten staan door bijvoorbeeld een arbodienstverlener. Wat zijn überhaupt de kosten van verzuim en hoe kun je jouw werknemer laten re-integreren?

Ontslag

Soms vindt een samenwerking geen vruchtbare bodem of geeft jouw werknemer zelf aan een nieuwe baan te hebben gevonden. Is jouw werknemer langdurig ziek en gekeurd door UWV? Hoe ga je zorgvuldig om met ontslag en wat zijn de valkuilen?